Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc

Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc [ Rửa bàng quang ]

Mã dịch vụ: 01.0336.0158
Giá dịch vụ: 185.000 VNĐ