Rotavirus test nhanh

Rotavirus test nhanh [ Rotavirus Ag test nhanh ]

Mã dịch vụ: 24.0249.1697
Giá dịch vụ: 120.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả