Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định lượng

Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định lượng [ Plasmodium (ký sinh trùng sốt rét) trong máu nhuộm soi ]

Mã dịch vụ: 24.0290.1694
Giá dịch vụ: 50.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả