Phương pháp Proetz

Phương pháp Proetz [ Hút xoang dưới áp lực ]

Mã dịch vụ: 15.0139.0897
Giá dịch vụ: 52.900 VNĐ