Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement

Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement [ Hàn composite cổ răng ]

Mã dịch vụ: 16.0071.1018
Giá dịch vụ: 324.000 VNĐ