Phục hồi cổ răng bằng Composite

Phục hồi cổ răng bằng Composite [ Hàn composite cổ răng ]

Mã dịch vụ: 16.0072.1018
Giá dịch vụ: 324.000 VNĐ