Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ [ Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê ]

Mã dịch vụ: 15.0046.0872
Giá dịch vụ: 449.000 VNĐ