Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou

Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou [ Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou ]

Mã dịch vụ: 25.0074.1736
Giá dịch vụ: 319.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả