Nâng xương chính mũi sau chấn thương

Nâng xương chính mũi sau chấn thương [ Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây tê ]

Mã dịch vụ: 15.0134.0913
Giá dịch vụ: 1.258.000 VNĐ