Nắn, bó bột gãy xương ngón chân

Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [ Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) ]

Mã dịch vụ: 10.1024.0520
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ