Nắn, bó bột gãy xương bàn chân

Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [ Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) ]

Mã dịch vụ: 03.3870.0519
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ