Lấy máu tụ tầng sinh môn

Lấy máu tụ tầng sinh môn [ Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn ]

Mã dịch vụ: 03.3400.0632
Giá dịch vụ: 2.147.000 VNĐ