Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê

Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [ Lấy dị vật trong mũi không gây mê ]

Mã dịch vụ: 15.0143.0907
Giá dịch vụ: 187.000 VNĐ