Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê

Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [ Lấy dị vật trong mũi có gây mê ]

Mã dịch vụ: 15.0143.0906
Giá dịch vụ: 660.000 VNĐ