Lấy calci kết mạc

Lấy calci kết mạc [ Lấy sạn vôi kết mạc ]

Mã dịch vụ: 14.0202.0785
Giá dịch vụ: 33.000 VNĐ