Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm ]

Mã dịch vụ: 03.2245.0219
Giá dịch vụ: 286.000 VNĐ