Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm ]

Mã dịch vụ: 03.2245.0218
Giá dịch vụ: 244.000 VNĐ