Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm ]

Mã dịch vụ: 03.2245.0217
Giá dịch vụ: 224.000 VNĐ