Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm ]

Mã dịch vụ: 03.2245.0216
Giá dịch vụ: 172.000 VNĐ