Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm ]

Mã dịch vụ: 03.3825.0217
Giá dịch vụ: 300.000 VNĐ