Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm

Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm ]

Mã dịch vụ: 03.3827.0216
Giá dịch vụ: 150.000 VNĐ