Khâu vết rách vành tai

Khâu vết rách vành tai [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm ]

Mã dịch vụ: 15.0051.0216
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ