Khâu thẩm mỹ tầng sinh môn

Khâu thẩm mỹ tầng sinh môn [ Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp ]

Mã dịch vụ: 03.2256.0669
Giá dịch vụ: 1.500.000 VNĐ