Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn

Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn [ Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm ]

Mã dịch vụ: 03.3818.0218
Giá dịch vụ: 244.000 VNĐ