Khâu kết mạc

Khâu kết mạc [ Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê ]

Mã dịch vụ: 14.0201.0769
Giá dịch vụ: 774.000 VNĐ