Khâu da mi đơn giản

Khâu da mi đơn giản [ Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê ]

Mã dịch vụ: 14.0171.0769
Giá dịch vụ: 774.000 VNĐ