Kháng thể kháng histon (anti histon) bằng kỹ thuật ELISA

Kháng thể kháng histon (anti histon) bằng kỹ thuật ELISA [ Định lượng kháng thể kháng Histone ]

Mã dịch vụ: 22.0317.1434
Giá dịch vụ: 240.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả