Mã dịch vụ: 24.0169.1616
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ
Ý nghĩa
Sàng lọc nhiễm HIV-1 và/hoặc HIV-2
Sàng lọc người cho cơ quan để cấy ghép
Xét nghiệm những người phơi nhiễm với bệnh nhân nhiễm HIV
Xét nghiệm những người có nguy cơ phơi nhiễm cao (ví dụ, người có nhiều bạn tình, người có tiền sử bệnh lây truyền qua đường tình dục, người nghiện ma túy, trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm HIV, nhân viên y tế)
Định nghĩa
Có 2 nhóm HIV: HIV-1 và HIV-2. Cả hai nhóm đều lây truyền qua đường tình dục, qua đường máu và từ mẹ truyền sang con, và chúng thường gây ra bệnh AIDS. Tuy nhiên, HIV-2 thường khó lây truyền hơn, và thời gian kể từ khi nhiễm cho đến khi phát bệnh lâu hơn so với HIV-1.
Việc chẩn đoán HIV thường theo các phương pháp sau: phát hiện kháng thể của virus, phát hiện kháng nguyên p24 của virus, phát hiện nucleic acid của virus (NAT), hoặc nuôi cấy HIV. Trong đó, phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất là phát hiện kháng thể HIV. Xét nghiệm huyết thanh HIV dựa trên phát hiện kháng thể IgG của kháng nguyên HIV-1 trong huyết thanh. Các kháng nguyên HIV này bao gồm p24 (protein của nucleocapsid), gp120 và gp41 (protein vỏ). Kháng thể của gp41 và p24 là dấu hiệu huyết thanh phát hiện đầu tiên sau khi nhiễm HIV. Kháng thể IgG xuất hiện 6-12 tuần sau khi nhiễm HIV ở phần lớn bệnh nhân. Kháng thể IgG của HIV tồn tại suốt đời. Kết quả xét nghiệm dương tính cần được khẳng định bằng cách lập lại xét nghiệm với nhiều phương pháp khác nhau (ví dụ, xét nghiệm theo phương pháp western blot). Xét nghiệm kháng thể IgM thường không được sử dụng do có độ nhạy tương đối kém.
Giá trị bình thường
Nam: Âm tính.
Nữ: Âm tính.
Diễn giải kết quả
Dương tính ở người nhiễm HIV. Đây chỉ là xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính cần được khẳng định lại bằng phương pháp khác, ví dụ western blot.
Kết quả âm tính cho biết người được xét nghiệm không nhiễm HIV, không cần phải khẳng định lại bằng phương pháp xét nghiệm khác.