HCV Ab test nhanh

HCV Ab test nhanh [ Anti-HCV (nhanh) ]

Mã dịch vụ: 24.0144.1621
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả