HBsAb định lượng

HBsAb định lượng [ Anti-HBs định lượng ]

Mã dịch vụ: 24.0124.1619
Giá dịch vụ: 150.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả