HBeAg test nhanh

HBeAg test nhanh [ HBeAg test nhanh ]

Mã dịch vụ: 24.0130.1645
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả