EV71 IgM/IgG test nhanh

EV71 IgM/IgG test nhanh [ Chlamydia test nhanh ]

Mã dịch vụ: 24.0225.1627
Giá dịch vụ: 150.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả