Ép tim ngoài lồng ngực

Ép tim ngoài lồng ngực [ Cấp cứu ngừng tuần hoàn ]

Mã dịch vụ: 13.0194.0074
Giá dịch vụ: 458.000 VNĐ