Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu]

Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] [ CK-MB ]

Mã dịch vụ: 23.0043.1478
Giá dịch vụ: 60.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả