Mã dịch vụ: 23.0193.1589
Giá dịch vụ: 42.400 VNĐ
Ý nghĩa
Xét nghiệm phát hiện opiate
Định nghĩa
Opioid là các alkaloid tự nhiên hoặc bán tổng hợp từ thuốc phiện và các hợp chất tổng hợp có đặc điểm dược lý tương tự morphine.
Các tên riêng: heroin, codeine, morphine, oxycodone, oxymorphone, hydrocodone, hydromorphone, buprenorphine, methadone, meperidine, propoxyphene, nalbuphine, fentanyl, levorphanol, butorphanol, pentazocine, tramadol
Chưa có xét nghiệm đơn lẻ nào có thể sàng lọc hoặc khẳng định tất cả các hợp chất opioid nêu trên.
Giá trị bình thường
Nam: Âm tính.
Nữ: Âm tính.
Diễn giải kết quả