Định lượng Pre-albumin [Máu]

Định lượng Pre-albumin [Máu] [ Pre albumin ]

Mã dịch vụ: 23.0129.1547
Giá dịch vụ: 110.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả