Định lượng Mg [Máu]

Định lượng Mg [Máu] [ Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh ]

Mã dịch vụ: 23.0118.1503
Giá dịch vụ: 31.800 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả