Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [niệu]

Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [niệu] [ Micro Albumin ]

Mã dịch vụ: 23.0189.1587
Giá dịch vụ: 42.400 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả