Mã dịch vụ: 22.0114.1527
Giá dịch vụ: 150.000 VNĐ
Ý nghĩa
Chẩn đoán các bệnh khiếm khuyết miễn dịch IgM di truyền hoặc mắc phải
Chẩn đoán bệnh gia tăng macroglogulin trong máu Waldenström
Chẩn đoán huyết thanh IgG sớm trong bệnh nhiễm trùng
Định nghĩa
IgM là kháng thể đầu tiên trong cơ thể đáp ứng lại với kháng nguyên. Nó có thể được sản sinh trong bào thai và không thể truyền qua nhau thai.
Giá trị bình thường
Nam; 0.04 - 0.23 g/dL
Nữ: 0.04 - 0.23 g/dL
Diễn giải kết quả
Kết quả tăng
Đa dòng
• Bệnh gan
• Nhiễm trùng mãn tính
• Hội chứng viêm thận thứ phát (secondary to nephritic syndrome)
• Hội chứng gia tăng IgM (hyper IgM syndrome)
Đơn dòng
• Bệnh gia tăng macroglogulin trong máu Waldenström
• Ung thư hạch bạch huyết (lymphoma)
• Bệnh bạch cầu hạch bạch huyết mạn (chronic lymphoid leukemia, CLL)
• Bệnh đa u tủy (hiếm gặp)
• Hội chứng Schnitzler
• Ngưng kết tố lạnh kháng thể IgM
• Bệnh gia tăng gammaglobulin trong máu (MGUS)

Kết quả giảm
Hội chứng mất protein
Bệnh u tủy không IgM
Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ