Định lượng IgG (Immunoglobuline G) [Máu]

Định lượng IgG (Immunoglobuline G) [Máu] [ IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại) ]

Mã dịch vụ: 23.0095.1527
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả