Mã dịch vụ: 23.0069.1561
Giá dịch vụ: 90.000 VNĐ
Ý nghĩa
Theo dõi FT4 phục hồi đến giá trị bình thường là tiêu chí để ước lượng liều dùng levothyroxine phù hợp.
Xét nghiệm FT4 chỉ có ích khi bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh tuyến yên hoặc vùng dưới đồi.
Định nghĩa
Trong máu T3 và T4 tồn tại ở 2 dạng, tự do và liên kết. Hơn 99% T3, T4 tuần hoàn trong máu gắn kết với các protein là chất mang, chỉ còn gần 1% tồn tại dưới dạng tự do. Tuy nhiên, chính dạng tự do của T3 và T4 quyết định tình trạng hoạt động của tuyến giáp.
FT4 thường chiếm từ 0.02-0.04 % T4 toàn phần.
Giá trị bình thường
Nam: 0.95 - 1.7 ng/dL
Nữ: .95 - 1.71 ng/dL
Diễn giải kết quả
Kết quả tăng
Chứng tăng năng tuyến giáp
Chứng giảm năng tuyến giáp điều trị bằng thyroxine
Bệnh nhân chửa trứng hoặc ung thư nhau thai có mức hCG tăng đáng kể có thể có mức FT4 tăng, TSH giảm; mức FT4 trở về bình thường nếu điều trị hiệu quả bệnh lá nuôi (trophoblast); mất nước nghiêm trọng (có thể > 6.0 ng/dL).
Kết quả giảm
Chứng giảm năng tuyến giáp
Chứng giảm năng tuyến giáp điều trị với triiodothyronine