Mã dịch vụ: 23.0068.1561
Giá dịch vụ: 90.000 VNĐ
Ý nghĩa
Chẩn đoán chứng nhiễm độc do tuyến giáp T3 (khi TSH giảm nhưng T4 bình thường) hoặc trong các trường hợp FT4 bình thường nhưng có các triệu chứng của chứng tăng năng tuyến giáp.
Đánh giá những trường hợp FT4 tăng cao.
Đánh giá những trường hợp không thể xem nhẹ chứng tăng năng tuyến giáp (ví dụ, trường hợp rung tâm nhĩ không thể giải thích).
Theo dõi diễn tiến của chứng tăng năng tuyến giáp.
Theo dõi liệu pháp điều trị T4 thay thế, tốt hơn so với T4 hoặc FT4, nhưng TSH là thích hợp hơn cả.
Dự đoán tác dụng của thuốc kháng tuyến giáp ở những bệnh nhân mắc bệnh Graves.
Đánh giá chứng nhiễm độc do tuyến giáp amiodarone.
Là dấu chỉ cho biết mức nghiêm trọng của độc tính do tuyến giáp trong chứng tăng năng tuyến giáp.
Giá trị FT3 cho kết quả chính xác hơn ở những bệnh nhân có mức T3 toàn phần bị thay đổi do protein huyết thanh hoặc điểm gắn kết bị thay đổi (ví dụ khi mang thai), do thuốc (ví dụ, androgen, estrogen, thuốc kiểm soát sinh, phenytoin), các rối loạn làm thay đổi mức protein huyết thanh (ví dụ, bệnh hư thận).
Định nghĩa
T4 (thyroxine) được chuyển thành T3 trong các mô ngoại biên; 20% được tổng hợp bởi các tế bào nang. Hầu hết T3 được vận chuyển gắn với protein, chỉ 0.3% ở dạng tự do.
Giá trị bình thường
Nam: 3.95 - 6.8 pmol/L
Nữ: 3.95 - 6.8 pmol/L
Diễn giải kết quả
Kết quả tăng
Bệnh Graves
Hầu hết các rối loạn gây ra chứng tăng năng tuyến giáp
Kết quả giảm
Chứng giảm năng tuyến giáp nguyên phát như bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto và chứng giảm năng tuyến giáp sơ sinh hoặc chứng giảm năng tuyến giáp thứ phát do khuyết tật tuyến yên, vùng dưới đồi.
Có thể giảm ≤ 25% ở người khỏe mạnh trong khi FT4 vẫn ở mức bình thường.