Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu]

Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu] [ Free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) ]

Mã dịch vụ: 23.0066.1516
Giá dịch vụ: 180.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả