Định lượng Ferritin [Máu]

Định lượng Ferritin [Máu] [ Ferritin ]

Mã dịch vụ: 23.0063.1514
Giá dịch vụ: 80.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả