Định lượng Digoxin [Máu]

Định lượng Digoxin [Máu] [ Digoxin ]

Mã dịch vụ: 23.0056.1488
Giá dịch vụ: 84.800 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả