Định lượng Cyra 21- 1 [Máu]

Định lượng Cyra 21- 1 [Máu] [ Cyfra 21 - 1 ]

Mã dịch vụ: 23.0052.1486
Giá dịch vụ: 199.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả