Định lượng Cortisol (niệu)

Định lượng Cortisol (niệu) [ Cortison ]

Mã dịch vụ: 23.0183.1480
Giá dịch vụ: 90.100 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả