Định lượng Calci ion hoá [Máu]

Định lượng Calci ion hoá [Máu] [ Ca++ máu ]

Mã dịch vụ: 23.0030.1472
Giá dịch vụ: 50.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả