Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu]

Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] [ CA 72 -4 ]

Mã dịch vụ: 23.0035.1471
Giá dịch vụ: 199.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả