Mã dịch vụ: 23.0025.1493
Giá dịch vụ: 29.000 VNĐ
Ý nghĩa
Đánh giá chức năng gan
Đánh giá các bệnh có ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp, hấp thu, dự trữ, chuyển hóa hoặc tiết bilirubin
Theo dõi hiệu quả của quá trình điều trị bằng ánh sán ở trẻ sơ sinh
Định nghĩa
Bilirubin chưa kết hợp được sinh tổng hợp mỗi ngày chủ yếu ở hồng cầu già. Thời gian bán hủy của bilirubin chưa kết hợp vào khoảng <5 phút. Ở gan, UDP-glucuronyl transferase xúc tác quá trình kết hợp của bilirubin với glucoronic acid tạo thành phức hợp hòa tan trong nước. Bilirubin sau kết hợp được tiết vào mật và thường không xuất hiện trong máu ở người bình thường. Delta bilirubin (bili protein) được sinh tổng hợp thông qua phản ứng giữa bilirubin sau kết hợp với albumin, có thời gian bán hủy 17-20 ngày.
Bilirubin thường được xét nghiệm thông qua 2 loại “toàn phần” và “trực tiếp”, kết quả bilirubin “gián tiếp” là hiệu số giữa bilirubin “toàn phần” và bilirubin “trực tiếp”. Xét nghiệm bilirubin “trực tiếp” cho kết quả tổng số của phần lớn delta bilirubin, bilirubin sau kết hợp và một phần nhỏ bilirubin chưa kết hợp.
Giá trị bình thường
Bilirubin T:
+ Nam: < 1 mg/dL.
+ Nữ: < 1 mg/dL.
Bilirubin D:
+ Nam: < 0.3 mg/dL.
+ Nữ: < 0.3 mg/dL.
Bilirubin I:
+ Nam: < 0.7 mg/dL.
+ Nữ: < 0.7 mg/dL.
Diễn giải kết quả
Kết quả tăng
Tổn thương tế bào gan
Tắc nghẽn ống mật
Các bệnh tan huyết
Bệnh vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh
Bệnh Gilbert
Hội chứng Crigler-Najjar
Chứng suy giảm hoạt động tuyến giáp
Hội chứng Dubin-Johnson
Bilirubin trực tiếp gia trăng trong các trường hợp sau:
• Các rối loạn di truyền (ví dụ, hội chứng Dubin-Johnson)
• Tổn thương tế bào gan (ví dụ, do virus, ngộ độc, nghiện rượu, nghiện ma túy)
• Tắc nghẽn ống mật (trong gan hoặc ngoài gan)
• Tổn thương (ví dụ, khối u di căn, áp xe, u hạt, chứng tích đạm trong cơ thể)
Kết quả bilirubin trực tiếp:
• Từ 20-40% bilirubin toàn phần: khả năng hiện có bệnh gan nhiều hơn khả năng vàng da sau bệnh gan
• Từ 40-60% bilirubin toàn phần: khả năng hiện có bệnh gan tương đương khả năng vàng da sau bệnh gan
• > 50% bilirubin toàn phần: khả năng hiện có bệnh gan thấp hơn khả năng vàng da sau bệnh gan
Kết quả bilirubin toàn phần > 40 mg/dL là dấu hiệu cho biết có tắc nghẽn bên trong tế bào gan hơn là bên ngoài gan
Kết quả bilirubin gián tiếp tăng trong các trường hợp sau:
• Tăng sinh tổng hợp bilirubin
• Các bệnh tan huyết
• Chứng tạo hồng cầu không hiệu quả (ví dụ, bệnh thiếu máu ác tính)
• Truyền máu
• Bướu máu (hematomas)
• Các rối loạn di truyền (ví dụ, bệnh Gilbert, hội chứng Crigler-Najjar)
• Dùng thuốc làm tan huyết

Kết quả giảm
Dùng thuốc (ví dụ, các thuốc có chứa barbiturate)